Smid krykkerne !

Det er forunderligt at være vidne til, hvordan dansk landbrug i disse måneder forsøger at argumentere for retten til at øge forbruget af gødning og pesticider. Nåh, ja – og til at anvende GMO.

 

Det forholder sig jo sådan, at medens de konventionelle brug gennem de sidste 5 år har øget pesticidbelastningen af Danmark, så er de økologiske planteavlere stille og roligt blevet endnu dygtigere til at undvære pestciderne.

 

Jamen, er der ikke et princip om, at såfremt en mere miljøvenligt teknologi findes, så skal den erstatte den gamle miljøbelastende teknologi? Vel at mærke, hvis den kan give et tilfredsstillende økonomisk resultat?

 

Politikerne bør erkende og tage konsekvensen af, at der idag med moderne metoder, kan dyrkes afgrøder med udmærkede udbytter og godt økonomisk resultat uden kunstgødning og pesticider. Det er helt urimeligt for dyr, natur og mennesker, at dansk landbrug får lov til at forurene landet, fordi de ikke har lyst til at slippe ‘krykkerne’ og drive et fair landbrug. Skulle nogen have glemt det, så er pesticiderne kendtegnet ved ikke at forblive der, hvor de bliver sprøjtet ud. De er mobile – og bliver idag fundet alle steder, hvor man søger efter rester. For eksempel i vores vandmiljø, hvor de er højst uønskede og påvirker dyr, planter og økosystemer i væsentlig grad.

 

Og fri os for GMO – det er forældet og unødvendig teknologi. Jeg har ikke hørt om noget land endnu, hvor GMO har gjort noget godt for de almindelige bønder og forbrugerne. GMO som succes – det er en historie om, hvordan det industrielle landbrug ekspanderer til fordel for multinationational kemi- og biotik industri – og til ulempe for familiebrug og småbønder. Resultatet er forarmede og forladte landdistrikter, resistente ukrudtsplanter i et tiltagende pesticidregime – og manglende selvforsyning med fødevarer. Se mere om alt dette på www.gmwatch.org

 

Kærlig hilsen Dorte Ruge

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

code